Skip to main content

Spits>92 houdt zich hierbij aan de Covid19-richtlijnen van de overheid en het veiligheidsprotocol van onze brancheorganisaties (Bovag, FAM, LBKR en VRB)

  • Voorwaarden voor het doorgaan van een rijles
    Zowel de leerling als de instructeur zijn de afgelopen 24 uur vrij geweest van COVID-19 klachten (koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten). Ook hadden noch de leerling, noch de instructeur, noch iemand in hun respectievelijke huishouding, in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID-19. De instructeur zal de leerling op de ochtend van de lesdag hiernaar vragen.
  • Hygiëne
    Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (conform protocol).
  • Facultatief Gebruik van Persoonsbeschermende Middelen
    Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.